De projectleider als jongleur

Als ruimtelijk projectmanager of projectleider vertoon je gelijkenis met een jongleur: er zijn veel ballen die je in de lucht moet houden. Ballen over geld, tijd, vergunningen en ook over de grillen van de politiek. Meer grip hierop helpt je om het overzicht te bewaren en het project tot een goed resultaat te brengen.

Mijn bureau geeft je deze grip. Op twee manieren. De eerste manier is door het geven van cursussen over het specifieke werkveld van projecten in de ruimtelijke sector. De andere manier is het bieden van procesbegeleiding.Tijdens sommige stappen in je project is het prettig en raadzaam dat iemand anders een bijeenkomst faciliteert waardoor jij je handen vrij hebt voor de inhoud.

Juggle Balls and diamond

Deze procesbegeleiding kan op verschillende manieren ingezet worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een onafhankelijk voorzitter bij informatiebijeenkomsten. Of als risicomanager om een risico-analyse uit te voeren. Op de pagina procesbegeleiding is meer informatie hierover te vinden.