Cursus Grip op ruimtelijke projecten

Als projectmanager of projectleider van ruimtelijke projecten wordt op veel manieren een beroep op je kennis en kunde gedaan. Behalve de noodzakelijke technische, juridische en andere kennis is het ook belangrijk dat je processen, relaties en krachtenvelden in controle houdt en gelijktijdig ook je opdrachtgever tevreden houdt en goed informeert. In dit onoverzichtelijke speelveld is het van belang dat je de touwtjes goed in handen houdt. Daarvoor is het nodig dat je weet welke touwtjes je allemaal tot je beschikking hebt en wat de mogelijkheden zijn om er op te sturen. Deze cursus zorgt ervoor dat je overzicht krijgt en geeft je instrumenten om het overzicht te houden.

Ruimtelijk projectmatig werken

Projectmatig werken binnen de ruimtelijke sector is anders dan projectmatig werken in andere omgevingen. Bij ruimtelijke projecten spelen de politiek en de omgeving een grote, veelbepalende rol.

Terwijl je heel zorgvuldig in overleg met een scala aan deskundigen overlegt over de beste inhoud van je project, blijft de uitkomst van die inspanning onduidelijk. Je project zal immers nog aan de politiek en de omringende bewoners voorgelegd moeten worden. Op zichzelf is dat helemaal terecht. Het zorgt alleen voor onzekerheid tijdens je werkzaamheden.

projectorganisatie

Daarbij komt het nogal eens voor dat personen die niet bij je project betrokken zijn, zich toch ongevraagd met je project bezighouden.

Dit lijken allemaal onderwerpen die je project “overkomen” en waarop je geen grip hebt. Dat is gelukkig niet het geval.

Tijdens de cursus Organisatie van ruimtelijke projecten leer je om te gaan met de invloeden die er op diverse, schijnbaar willekeurige manieren, op je project worden uitgeoefend.

De cursus geeft je inzicht in hoe je je project het beste kunt organiseren. Dat begint bij het vastleggen van het gewenste resultaat en de verschillende rollen binnen het project. Ook geeft de cursus instrumenten hoe je omringende meningen en betrokkenen kunt kanaliseren en zelfs kunt gebruiken om je project te versterken.

Na afloop van de cursus:

  • heb je grip je project(en)
  • weet je het projectresultaat te beschrijven
  • kan je vastleggen wat de rollen zijn binnen het project
  • kun je de organisatie van het project op een beheersbare manier opzetten
  • weet je de medewerking van de deelnemers in je project, waaronder de politiek, makkelijker te krijgen
  • kun je de projectomgeving binnen en buiten het project in beeld brengen

Aan het eind van de cursus heb je inzicht in hoe je controle over het project krijgt en hoe je ongeacht de waan van de dag, met het gewenste resultaat voor ogen, op je doel af blijft gaan.

Programma van de cursus