Programma Grip op ruimtelijke projecten

Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan de orde

Inleiding: Projectmatig werken in de ruimtelijke sector

De integrale aanpak van een ruimtelijk project
• Faseren
• Besluiten
• Beheersen

Verschillende rollen in een project
• De opdrachtgever: het belang en het mandaat
• Stuurgroep
• De Projectleider
• Projectmedewerker

De matrixorganisatie
• Het potentiële conflict tussen lijnorganisatie en projectorganisatie
• Manieren om problemen te voorkomen en er mee om te gaan

Samenwerking
• Samenwerking in je project
• Samenwerken met externen
• Hoe ga je om met conflicten?

Afspraken
• Waar maak je afspraken over?
• Hoe leg je de afspraken vast?

De projectomgeving
• Wat is de projectomgeving?
• De fysieke projectomgeving
• De menselijke projectomgeving
• Welke invloed heeft de projectomgeving op de organisatie van je project?
• Krachtenveldanalyse: een krachtig instrument om de invloeden te beheersen

Risico’s
• Risico’s inventariseren vooraf en tijdens de looptijd van het project
• Welke invloed hebben de risico’s op de projectorganisatie?

Het organisatieplan
• Rollen inzichtelijk maken
• De beslisstructuur. Wie beslist waarover? En vooral: wie niet?
• De relatie met de projectomgeving
• Benoem het projectteam
• Denk na over de projectaftrap

Afsluiting en evaluatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *