Ruimtelijke projectplannen en projectdocumenten

Een ruimtelijk project heeft consequenties voor een groot aantal betrokkenen. Het project is van belang voor de projectorganisatie, de besluitvormers, externe partijen en natuurlijk ook voor de fysieke omgeving van het project: de huidige en toekomstige gebruikers. Om de informatie over het project met alle betrokkenen te delen is het belangrijk dat er goede documenten beschikbaar zijn. In deze documenten worden resultaten en (voorgenomen) beslissingen vastgelegd.

Projectdocumenten kunnen helpen om meer draagvlak voor het project en een gezamenlijke focus op de werkzaamheden te krijgen. Daarvoor is het nodig dat de documenten de juiste informatie bevatten.

Per projectfase is een ander type document nodig. Daarnaast is er per fase onderscheid in inhoudelijke en strategische en verantwoordingsdocumenten. 

projectdocumenten

Tijdens de cursus wordt ingegaan op de projectfasering. Om het juiste document te kunnen kiezen en op te stellen, is het belangrijk om te weten in welke fase het project is. Ook wordt het onderscheid tussen de verschillende soorten rapportages inzichtelijk gemaakt.

Tot slot ga je aan de slag om voor je eigen project een voor de huidige fase geschikt beslisdocument op te stellen.

Na afloop van de cursus

  • Weet je hoe je de fasering van een ruimtelijk project kunt opstellen
  • Ben je in staat te bepalen welke documenten je voor je project in de verschillende fases nodig hebt
  • Kun je bepalen over welke informatie je wel of niet rapporteert
  • Beschik je over een aantal formats waarmee je documenten op kunt stellen