Procesbegeleiding

In ieder ruimtelijk project zijn er momenten waarop het nodig is dat je als projectleider of projectmanager zelf niet als voorzitter optreedt. Dit is het geval in situaties waarin juist jouw inhoudelijke kennis belangrijk is. En ook in situaties wanneer een onpartijdige voorzitter er voor kan zorgen dat er over de zaak en niet over de personen wordt gesproken.

Veel groepsprocessen zijn (tijdelijk) gebaat bij een onafhankelijke voorzitter, begeleider, trekker of duwer. Een buitenstaander dwingt de betrokkenen om buiten het dagelijkse kader te kijken. Een buitenstaander kan ook vertrouwen creëren wanneer partijen tegenover elkaar staan.

Concrete voorbeelden:

  • onafhankelijk voorzitter bij inspraakavonden
  • procedureel voorzitter bij deskundigengesprekken en expertmeetings
  • leiding en analyse van risico-analyses
  • inhoudelijk verzorgen van congressen
  • sterk projectleiderschap

    Als procesbegeleider begeleid ik bijeenkomsten waar een onafhankelijke leiding belangrijk is. Mijn professionele en persoonlijke manier van leiding geven en de voorbereiding vooraf zorgen er voor dat het gewenste resultaat bereikt kan worden. Ook heb ik in het kader van procesbegeleiding voor een opdrachtgever de inhoudelijke sprekers van een congres bij elkaar gezocht en benaderd.